מועדון מיתר

יו"ר אילנה בוכמן

טלפון :

רח' המייסדים "מרכז ספורט"

Comments are closed.