מועדון “הפועל מטה אשר” לימן

יו"ר שוסטרמן איציק

טלפון 053-7621061

מייל -

Shusterman.Flowers@gmail.com

"פטאנק" מושב לימן

 

Comments are closed.