מועדון לימן

יו"ר שמאי נאור

טלפון0525255661

מייל - shamai@evron.co.il

"פטאנק" מושב לימן

Comments are closed.