מועדון הרצליה

יו"ר הולצמן אלי

כתובת המגרשים : ספורטק הרצליה רחוב זבוטינסקי

טלפון : 050-5571806

Comments are closed.