נושאי תפקידים

התאחדות הפטאנק בישראל חברי הנהלה ויושבי ראש מועדונים

יושב ראש ההתאחדות טוביה דור 050-5367339

הנהלה ובעלי תפקידים

 

 

יו"ר מועדונים 2023-2024