נושאי תפקידים

התאחדות הפטאנק בישראל חברי הנהלה ויושבי ראש מועדונים

יושב ראש ההתאחדות טוביה דור 050-5367339

מזכ"ל ההתאחדות חיים בן זכרי 054-4857733

הנהלת ההתאחדות עונת 2022-2023