נהלים

 

 כללי - תקנון התאחדות מועדוני פטאנק ישראל

כללי - נוהל מוגנות בספורט

כללי - נוהל הקוד האתי 

 הנהלה - נוהל ועד מנהל

 הנהלה - נוהל יו"ר התאחדות הפטאנק 

 הנהלה - נוהל מזכ"ל התאחדות הפטאנק 

 הנהלה - נוהל חשב התאחדות הפטאנק

 הנהלה - נוהל גובה התאחדות הפטאנק

 הנהלה - נוהל ועדת רכש 

 הנהלה - נוהל ועדת ביקורת 

 הנהלה - נוהל העברת שחקן 

 הנהלה - נוהל מניעת עישון 

 תפקידים - נוהל רכז מחוזי 

 תחרויות - נוהל ליגה בוגרים 2024

 תחרויות - נוהל כתיבת דו"ח תחרות 

 תחרויות - נוהל תחרויות דור צעיר 

תחרויות - נוהל מנהל תחרות

 

 משלחות - נוהל משלחת לחו"ל 

 הנהלה -נוהל ועדת משמעת 

  תחרויות - השיטה השוויצרית 

 הנהלה - נוהל החזר הוצאות ונסיעות 

 הנהלה - נוהל הצטרפות מועדון חדש 

תחרויות - נוהל גביע המדינה 2024