מגרש פטאנק ובחירת כדורים

תפריט בניית מגרש פטאנק
לחיצה על התמונה ניתן להגיע לתפריט

בחירת כדור משחק 

לחיצה על התמונה תביא אותך למאמר

בחירת כדור פטאנק