מועדון מיתר

יו"ר מורבצ'יק שמחה

טלפון : 054-4908834

רח' המייסדים "מרכז ספורט"

Comments are closed.