מועדון הרצליה

יו"ר מקס גדניר

כתובת המגרשים : ספורטק הרצליה רחוב זבוטינסקי

טלפון : 0503166029

Comments are closed.