נושאי תפקידים

התאחדות הפטאנק בישראל חברי הנהלה ויושבי ראש מועדונים

יושב ראש ההתאחדות עמיאל קורדובה 052-846153

מזכ"ל ההתאחדות חיים בן זכרי 0544857733

הנהלת ההתאחדות

יושבי ראש מועדונים