נושאי תפקידים

התאחדות הפטאנק בישראל חברי הנהלה ויושבי ראש מועדונים

יושב ראש ההתאחדות טוביה דור 0505367339

מזכ"ל ההתאחדות חיים בן זכרי 0544857733

הנהלת ההתאחדות עונת 19-20