נושאי תפקידים

התאחדות הפטאנק בישראל חברי הנהלה ויושבי ראש מועדונים
יושב ראש ההתאחדות עמיאל קורדובה 052-846153

הנהלת ההתאחדות

יושבי ראש מועדונים