נהלים

%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f תקנון איגוד פטאנק ישראל

 הקוד האתי 

 הנהלה - נוהל ועד מנהל

 הנהלה - נוהל יו"ר התאחדות הפטאנק 

 הנהלה - נוהל מזכ"ל התאחדות הפטאנק 

 הנהלה - נוהל גזבר התאחדות הפטאנק

 הנהלה - נוהל גובה התאחדות הפטאנק

 הנהלה - נוהל ועדת ביקורת 

 הנהלה - נוהל העברת שחקן 

 הנהלה - נוהל מניעת עישון 

 תפקידים - נוהל רכז מחוזי 

 תחרויות - נוהל ליגה בוגרים 

 תחרויות - נוהל כתיבת דו"ח תחרות 

 תחרויות - נוהל תחרויות דור צעיר 

 משלחות - נוהל משלחת לחו"ל 

%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%aa נוהל ועדת משמעת 

%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%aa  השיטה השוויצרית